Stichting Keurmerk Senioren Belangen

 

Stichting Keurmerk Senioren Belangen, welke is opgericht in 2016, beheert en vertegenwoordigt het keurmerk Senior-OK. 
Met de uitgifte van het keurmerk streeft de stichting ernaar de doelgroep senioren zo optimaal mogelijk te ondersteunen op het gebied van dienstverlening in en rondom hun leefomgeving.

Het doel van het Keurmerk Senior-OK is het beschermen van belangen van senioren als het gaat om diensten aangeboden door bedrijven en organisaties. Het zorgt ervoor dat bedrijven en organisaties hun diensten aanbieden volgens duidelijk gestelde richtlijnen en criteria, zodat senioren makkelijker zelfstandig kunnen wonen, zonder zorgen.

Het Stichtingsbestuur

De taken van het stichtingsbestuur zijn voornamelijk het mogelijk maken van het werk en het vaststellen van beleid. 
Het stichtingsbestuur stelt zich terughoudend op bij het vaststellen van de criteria en de richtlijnen van het keurmerk. Dit laat zij zo veel mogelijk over aan het seniorenpanel. Aandachtspunten bij het uitvoeren van haar taken zijn de waarborging van de continuïteit van de organisatie, het financieel beheer, de huisvesting, HR-zaken en marketing.

Daarnaast houdt het bestuur zich bezig met het opstellen en vastleggen van inhoudelijk beleid en het beoordelen van de uitvoering ervan.

Peter Branbergen (voorzitter), 48 jaar, geboren in Wenen. Na zijn studie Bedrijfskunde in Groningen afgerond te hebben, zowel nationaal als internationaal ervaring opgedaan op het gebied van strategie, commercie, marketing en heeft diverse managementfuncties vervuld. Daarnaast heeft hij zelf ook diverse bedrijven gestart en geparticipeerd in meerdere ondernemersinitiatieven.


 

" Na het overlijden van mijn ouders en de ervaringen die zij, en deels ikzelf, hebben meegemaakt, heb ik mij verwonderd over de begeleiding en hulp die ouderen ondervinden bij het zelfstandig voortzetten van hun leven. Met name het gebrek aan aandacht, veiligheid en het welzijn (kwaliteit van leven) en hoe bedrijven en overheid hierop vaak gebrekkig inspelen. Zonder de hulp en aandacht van de naaste omgeving zoals kinderen, wordt het steeds moeilijker om alles zelf te moeten regelen. Het gevoel van maatschappelijke en menselijke betrokkenheid heeft mij ertoe aan gezet om hierin verandering te brengen door het oprichten van de Stichting en het Keurmerk. "

 


 

Roland Rosmalen is geboren in Arnhem en woont op dit moment met zijn gezin in de Zaanstreek. Begonnen op de Haarlem Business School en afgestuurd bachelor Small Business, heeft Roland daarna de nodige (internationale) werkervaring opgedaan bij onder meer Makro Cash & Carry Nederlanden Ahold/Etos.

In 2005 trekt het zelfstandig ondernemerschap Roland zo erg, dat hij met een compagnon een eigen importbedrijf opricht in sport en vrijetijdsartikelen. Na een aandelenverkoop in 2009 accepteert hij bij Verenigde Assurantiebedrijven Nederland een hoger managementfunctie. 

In het voorjaar van 2016 wordt Roland gevraagd door Peter Branbergen om, als vrijwilliger, het stichtingsbestuur te komen versterken. 

 

 

 

"In de gelukkige omstandigheid nog een moeder en schoonouders te hebben, valt het mij steeds meer op dat zij en senioren om hen heen, naar mate zij ouder worden en nog zelfstandig wonen, het steeds moeilijker vinden om betrouwbare en goede bedrijven te vinden om diensten en producten af te nemen. Steeds vaker zie ik bedrijven die niet of slecht weten te anticiperen op senioren. Dit uit zich onder andere in ondoorzichtige offertes, klungelige contacten, het niet nakomen van afspraken, onfatsoenlijk personeel en regelmatig onduidelijke regels en kleine lettertjes. Het keurmerk gaat daar voor eens en voor altijd korte mette mee maken! Bedrijven waar senioren ontevreden over zijn, worden buitenspel gezet en de goede bedrijven worden duidelijk herkenbaar. Zo moet het zelfstandig wonen op oudere leeftijd een stuk makkelijker voor hen worden."