Langer zelfstandig als Senior

 

Mensen worden steeds ouder en daarmee is het aantal 60-plussers in Nederland inmiddels gegroeid tot ruim 3,5 miljoen.  Om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen en functioneren is het belangrijk dat Senioren de juiste ondersteuning en hulp krijgen. 

Naast de overheid hebben bedrijven, zzp-ers en vrijwilligers een taak en uitdaging om de wensen en behoeften van Senioren te begrijpen en zo optimaal mogelijk hierop in te spelen. Het Keurmerk Senior-OK is opgericht om hieraan invulling te geven en de kwaliteit van dienstverlening aan Senioren op een zo hoog mogelijk niveau te brengen.

De bij het Keurmerk aangesloten bedrijven, zzp-ers en vrijwilligers kenmerken zich door te voldoen aan de richtlijnen gebaseerd op de volgende kernwaarden: 

 Betrouwbaarheid

 Privacy

 Veiligheid

 Service

 Zekerheid

 Professionaliteit

 Eerlijkheid

 Duidelijkheid 

Het Keurmerk Senior-OK garandeert een minimaal prestatieniveau voor wat betreft de kwaliteit van geleverde diensten door bedrijven.

De toetsing en certificering vindt plaats door de stichting en door een  onafhankelijk keurmerkinstituut, dat gespecialiseerd is in de toetsing van keurmerken.

Het kwaliteitsniveau is gebaseerd op zowel een juiste en eerlijke advisering omtrent de dienstverlening, als de uitvoering, projectbegeleiding, oplevering en nazorg.  Het nakomen van gemaakte afspraken en het opleveren van precies datgene wat men als Senior voor ogen heeft, is het uitgangspunt.

Dit uit zich in een groot aantal voordelen en zekerheden voor u als senior:

snel met de juiste leverancier aan tafel
tijdbesparing in de afstemming
voorkomen van vervelende discussies achteraf
de juiste en optimale dienstverlening tegen de juiste investering
zekerheid over oplevering en gebruik van uw gegevens
minder afhankelijk van de hulp van uw directe omgeving ( bijvoorbeeld de kinderen )
gratis juridisch advies bij (letsel)schade door juristen van Asselbergs & Klinkhamer

Voor u als Senior is het Keurmerk een kosteloos handvat om makkelijker en sneller grip te krijgen op met wie u thuis zaken wilt doen en welke leverancier het beste bij u past.


Hoe werkt het

Ieder bedrijf, zelfstandige en vrijwilliger die zaken doet met Senioren kan in aanmerking komen voor kwalificering middels de Gedragscode of certificering op het hoogste niveau het officiele Keurmerk Senior-OK. Dit is onafhankelijk van de branche of de bedrijfsgrootte. Het Keurmerk richt zich uitsluitend op de dienstverlening aan Senioren en niet op fysieke producten zelf en productkwaliteit. Hiervoor zijn specifieke keurmerken van toepassing zoals bijvoorbeeld het Keurmerk voor mobiliteitsproducten.

Om in aanmerking te komen voor kwalificatie van de Gedragscode of certificatie van het Keurmerk dient ieder bedrijf, zzp-er en vrijwilliger te voldoen aan de keurmerktoetsing of te conformeren aan de Gedragscode. Beide bestaan uit een verzameling criteria op verschillende gebieden, waaronder communicatie, informatievoorziening, privacy, organisatieprocessen.

Naast de toelatingseisen en uiteindelijke certificering vinden er periodiek controles plaats op onderdelen om te borgen dat het keurmerk ook verdient wordt en gedragen mag blijven.

Het Keurmerk kent 2 niveau’s die het kwaliteitsniveau aangeven; 


BASIS (gratis)

1 ster - kwalificatie

het bedrijf, de zelfstandige of de vrijwilliger heeft de gedragscode ondertekend en is gecontroleerd op basiscriteria t.a.v. bv. het Handelsregister, contactgegevens en een aantal belangrijke basisprocessen.

 PREMIUM

3 sterren - certificering 

Naast het BASIS-niveau is het bedrijf of organisatie gecontroleerd op veel andere criteria. Het houdt optimaal rekening met senioren bij haar bedrijfsvoering en voldoet aan de hoogst mogelijke eisen voor het voeren van het Keurmerk.


Klik op onderstaande links voor de gedragscode en de Brochure.          
Het Keurmerk Senior-OK is ontwikkeld en uitgegeven door de Stichting Keurmerk Senioren Belangen.

Wilt u meer informatie  ? Neem gerust contact met ons op.