Het Keurmerk voor klasse I bedrijven (ZZP en eenmanszaak) en nu ook vrijwilligers!

Bedrijven en organisaties die zaken doen met senioren doen dit over het algemeen met de beste wil en intenties. Voor senioren blijkt het in de praktijk moeilijk om onderscheid te kunnen maken in de kwaliteit en betrouwbaarheid van bedrijven en organisaties. Als zelfstandig ondernemer wilt u dit uiteraard voorkomen en uw senioren een teken van kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid geven. Het Keurmerk geeft u in de markt de waarborg van de juiste aandacht voor senioren en een passende dienstverlening.

 

Ook als u vrijwilliger bent duidelijk aangeven bij uw cliënten, dat u het beste beentje voor hebt met uw cliënten. Niet alle vrijwilligers organisaties controleren hun vrijwilligers of vragen een Verklaring Omtrent Gedrag. Als u Senior-OK gecontroleerd bent en bent opgenomen in het register, kunnen cliënten van te voren zo al zien wie zij gaan ontvangen, of de vrijwilliger voldoet aan het hebben van een V.O.G., of de gedragscode ondertekend is en bijvoorbeeld, maar niet geheel onbelangrijk, hoe zij er uit zien.  


       uniek Keurmerk
     
 betrouwbare organisatie
      officieel certificaat Senior-OK
      nieuwe klanten 
      kennis van de doelgroep
      
vermelding  Keurmerkregister
      beoordelingen van seniorende snelst groeiende doelgroep in
Nederland: 60-plussers.

Ziet u senioren ook als een
een waardevolle doelgroep ?
Neem dan snel contact op en vraag
het Keurmerk aan !   


        

     


             
 
                                       
 
Criteria voor ZZP-ers, eenmanszaken en vrijwilligers (Klasse I)

Voor het Keurmerk ZZP, eenmanszaak en vrijwilliger geldt het criterium van maximaal 1 persoon. 
Voor deze klasse is specifiek rekening gehouden met kenmerken van ZZP-ers en eenmanszaken met een dergelijke omvang. Voor ZZP-ers en eenmanszaken is certificering mogelijk op 2 niveau's, te weten BASIS en PREMIUM. 

Voor vrijwilligers volstaat de opname in het register.

Voor meer informatie over de criteria kunt u de Auditkaart Klasse I raadplegen; 

 Auditkaart Klasse I Wij zijn trots op ons Keurmerk Senior-OK en willen graag iets terug doen voor de senioren die altijd hard voor ons gewerkt hebben ! 


Bart Klein Kranenbarg, Directeur Baron Auto's, Assendelft


Stichting Keurmerk Senioren Belangen beheert en vertegenwoordigt het Keurmerk Senior-OK. Met de uitgifte van het keurmerk streeft de stichting ernaar om senioren zo optimaal mogelijk te ondersteunen op het gebied van dienstverlening in en rondom hun leefomgeving;

  snel en eenvoudig in contact met de juiste leveranciers en dienstverleners
  vermijden van aanbieders die op een onverantwoorde wijze handelen
  bedrijven adviseren en ondersteunen bij het zaken doen met senioren
  mantelzorgers zoals kinderen, familie en vrienden helpen bij de selectie van bedrijven

 vrijwilligers controleerbaar maken en betrouwbaarheid van vrijwilligers verhogen

 

 

 


   Een mooi gebaar voor onze senioren, een positieve toevoeging voor ons als bedrijf ! 

K. Stol, Noordermeer Mobiliteitsexperts, BergschenhoekDiensten en leveranciers die onder het Keurmerk kunnen vallen zijn onder andere;

  huishoudelijke hulp en boodschappendiensten, 

  bedrijven die specifieke senioren producten leveren (bv. seniorenbedden)

  levering en onderhoud van hulpmiddelen voor senioren

  hulp bij uw administratie (door een accountant, een notaris of een boekhouder),

  financieel en onroerend-goed adviseurs, verzekeringsspecialisten en

  verhuisbedrijven, aannemers, klusjesmannen, hoveniers, enzovoorts.

  alle overige bedrijven die algemene producten en diensten leveren (autogarages, beddenleveranciers, etc.)


Certificering in 5 eenvoudige stappen geregeld:

 vul het aanvraagformulier in (formulier)
 u ontvangt het audit-formulier en vult deze in
 controle en beoordeling Keurmerk Instituut
 u ontvangt de beoordeling (met eventueel advies)
 u wordt als Keurmerkhouder officieel gecertificeerd

     Help je klanten zoals jezelf geholpen wil worden.Met dit keurmerk kun je 65+ ers helpen, zoals ik zelf zou willen dat mijn ouders geholpen worden


B. Nijk, Hardwareoutlet.nl, Almere B


Ondernemers zijn gebaat bij het commercieel benaderen van de doelgroep en de mogelijkheid om senioren op een effectieve wijze diensten te kunnen aanbieden. Belangrijk hierbij is begrijpen wat de wensen en behoeften van senioren zijn.
Het Keurmerk biedt een platform waar u zich als bedrijf kunt presenteren.

Senioren hebben vaak een andere achtergrond en besluitvorming als het gaat om koopgedrag. Vertrouwen, veiligheid en respect maken een belangrijk onderdeel uit van het koopgedrag en de (zakelijke) relaties die senioren aangaan.

Het keurmerk draagt direct ook bij aan het gevoel van vertrouwen en veiligheid bij senioren dat een grote rol speelt bij de besluitvorming.

Het keurmerk kent geen segmentatie. Alle bedrijven en organisaties zijn van harte welkom om zich aan te melden als potentiële keurmerkhouder.

Het Keurmerk Senior-OK voorziet u in een aantal belangrijke voordelen:

U bent betrouwbaarder.

Door middel van het Keurmerk wordt u gekenmerkt als betrouwbaar(der) voor senioren. Dat is goed voor uw imago en onderscheidt u van anderen. U laat beter en duidelijker zien aan senioren dat u een servicegerichte professionals bent, die zijn/haar vak verstaat, kwaliteit levert, en klantvriendelijk en sociaal is.

U heeft een gecontroleerde rechtszekerheid.

Door middel van het Keurmerk biedt u senioren gecontroleerde rechtszekerheid. U bent ingeschreven en voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving. 

U heeft kennis van senioren.

Keurmerkhouders laten door het dragen van het keurmerk zien dat zij specialist zijn op het gebied van senioren als klanten.U laat aan senioren zien hen als klant serieus te nemen. 

U krijgt nieuwe klanten.

U krijgt toegang tot de steeds verder groeiende groep senioren via de stichting en haar uitbreidende partnernetwerk. Daarnaast zal het keurmerk ook niet-senioren aantrekken, immers wat goed is voor senioren, is goed voor iedereen!

U krijgt terugkoppeling van senioren.

Door de terugkoppeling die u gaat krijgen van senioren, krijgt u direct inzicht wat goed en niet goed gaat in uw organisatie, waaronder de kwaliteit van de geleverde dienst, de werking van processen, de communicatie met senioren en de nazorg. Hierdoor kunt u eenvoudig de prestaties van uw organisatie effectief verbeteren. Aan keurmerkhouders worden, onder voorwaarden, tips, adviezen en hulp gegeven om hun processen en bedrijfsvoering aan te passen, zodat de organisatie beter kan presenteren en nog beter met de Senioren doelgroep kan omgaan.

U bent vermeld in het keurmerkregister.

U wordt opgenomen in een keurmerkregister, zodat senioren kunnen checken wie wel en wie niet houder is van het Keurmerk. Dat helpt hen hun keuze ter vereenvoudigen en oneigenlijk gebruik van het Keurmerk te voorkomen.

     Hoe vraagt u het Keurmerk aan

Indien u in aanmerking wilt komen om het Keurmerk Senior-OK te voeren dient u een aantal stappen te doorlopen, een aantal verschillende fasen in de aanvraagprocedure. U start met het indienen van de aanvraag via het officiële aanvraagformulier. Dit behelst voornamelijk het beantwoorden van vragen en het aanleveren van documentatie. Dit officiële aanvraagformulier van het Keurmerk Senior-OK kunt u op deze website downloaden of direct invullen. 

Bij het aanvraagformulier zijn ook de algemene voorwaarden voor de aanvraag van het keurmerk toegevoegd. Deze dient u als akkoord en gelezen te markeren. U kunt vervolgens het ingevulde formulier digitaal ondertekenen en verzenden of uitgeprint en ondertekend (en gescand) retourneren aan:

per e-mail aan: info@keurmerksenioren.nl 

of per post naar: Stichting Keurmerk Senioren Belangen, Postbus 1159, 1270 BD  Huizen. 


Na ontvangst van het aanvraagformulier nemen wij schriftelijk contact met u op. Hierin bevestigen wij de goede ontvangst van het aanvraagformulier en informeren wij u over het vervolg van de procedure. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan nemen wij telefonisch contact met u op.Vervolgens sturen wij u de keurmerk toetsing documentatie, waarbij wij u vragen deze zo volledig en compleet mogelijk in te vullen. 

De uiteindelijk toetsing zal geschieden onder toezicht van een onafhankelijk Keurmerk audit instituut. 


 Omdat ouder worden voor velen al moeilijk genoeg is, voegt het keurmerk een waardevolle bijdrage aan ons bedrijf 

G. Grooters, Drogisterij - Parfumerie Nouveau, Rotterdam   Een mooi gebaar voor onze senioren, een positieve toevoeging voor ons als bedrijf ! 

K. Stol, Noordermeer Mobiliteitsexperts, Bergschenhoek

   De groep senioren zal in de komende jaren alleen maar groeien. Het is goed dat er aandacht wordt besteed aan de wensen en behoeften van deze doelgroep in een steeds vluchtiger wordende maatschappij. Wij zijn trots het Keurmerk Senior-OK te mogen dragen! Het bevestigt dat onze persoonlijke aandacht voor de klant wordt gewaardeerd 

Ferda van Benthum, Partner en Letselschade advocaat Asselbergs & Klinkhamer advocaten, Etten-Leur


 Onze haal- en brengservice in de regio is een voorbeeld van de service die wij senioren bieden 

Michael, Garagebedrijf Carfluids, Berkel en Rodenrijs