Het Keurmerk voor u als bedrijf of organisatie

Bedrijven en organisaties die zaken willen doen met senioren doen dit over het algemeen met de beste wil en intenties. Voor senioren blijkt het in de praktijk moeilijk om onderscheid te kunnen maken in de kwaliteit en betrouwbaarheid van bedrijven en organisaties. Als ondernemer of bestuurder van een betrouwbare organisatie wilt u dit uiteraard voorkomen en uw senioren een teken van kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid geven. 


         Certificering per Bedrijfsklasse: maak uw keuze

 

 
ZZP / eenmanszaak

   Middelgrote en grote Bedrijven  

 

Klasse I
(max. 1 medewerker)

lidmaatschap v/a € 4,08 p/maand

             
 opname in het keurmerkregister
 officieel Keurmerk Senior-OK certificaat
 licentie gebruik Basis keurmerk logo         

 

 

Klasse II 
(2 of meer medewerkers)

lidmaatschap v/a € 19,00 p/maand


opname in het bedrijvenregister
opname in het keurmerkregister
officieel Keurmerk Senior-OK certificaat
licentie gebruik Premium keurmerk logo
gebruik marketingmiddelen
tips & adviezen
kortingen op advertenties
 

 


     

 

 

Opbouw Toetsingmethodiek

Opbouw Toetsingmethodiek


ZZP / eenmanszaak


(max. 1 medewerker)
aspirant lidmaatschap € 95 p/jaar

inhoud pakket:

* opname in Bedrijvenregister
* opname in Keurmerkregister
* gebruik van keurmerk-logo
* origineel Certificaat
* gebruik marketingmiddelen
* tips & adviezen

 


Middelgrote Bedrijven

(2 t/m 50 medewerkers)
lidmaatschap vanaf € 95 p/jaar

inhoud pakket:

* opname in Bedrijvenregister
* opname in Keurmerkregister
* gebruik van keurmerk-logo
* origineel Certificaat
* gebruik marketingmiddelen
* tips & adviezen


ZZP / eenmanszaak


(max. 1 medewerker)
aspirant lidmaatschap € 95 p/jaar

inhoud pakket:

* opname in Bedrijvenregister
* opname in Keurmerkregister
* gebruik van keurmerk-logo
* origineel Certificaat
* gebruik marketingmiddelen
* tips & adviezen

 


Middelgrote Bedrijven

(2 t/m 50 medewerkers)
lidmaatschap vanaf € 95 p/jaar

inhoud pakket:

* opname in Bedrijvenregister
* opname in Keurmerkregister
* gebruik van keurmerk-logo
* origineel Certificaat
* gebruik marketingmiddelen
* tips & adviezen

Beheren

Voor senioren

Wat zijn de voordelen?
Waarop van toepassing?
Hoe werkt het?

Meer informatie

Beheren

Voor bedrijven

Wat zijn de voordelen?
Waar moet ik aan voldoen?
Hoe kan ik me aanmelden?

Meer informatie

Beheren

Partners

Welke organisaties ondersteunen?
Partner worden?
Samenwerken?


Meer informatie

 

 

ZZP / eenmanszaak

(max. 1 medewerker)

as
pirant lidmaatschap € xxx p/jr

  opname in Bedrijvenregister
   opname in Keurmerkregister
   gebruik van keurmerk-logo
   gebruik marketingmiddelenMiddelgrote Bedrijven

(2 t/m 50 medewerkers)

lidmaatschap vanaf € xxx p/jr


   opname in Bedrijvenregister
   opname in Keurmerkregister
   gebruik van keurmerk-logo
   officieel Certificaat
   gebruik marketingmiddelen
   tips & adviezen
   kortingen op advertenties

 

 


Grote Bedrijven

(meer dan 50 medewerkers)

lidmaatschap vanaf € xxx p/jr

   opname in Bedrijvenregister
   opname in Keurmerkregister
   gebruik van keurmerk-logo
   officieel Certificaat
   gebruik marketingmiddelen
   tips & adviezen
   kortingen op advertenties

 


 

 

Voor bedrijven, organisaties en zelfstandigen:

Ondernemers zijn gebaat bij het commercieel benaderen van de doelgroep en de mogelijkheid om senioren op een effectieve wijze diensten te kunnen aanbieden. Belangrijk hierbij is een goed inzicht hebben in de behoeften van senioren en een platform om zich als bedrijf te kunnen presenteren.

Senioren hebben een specifieke achtergrond en besluitvorming als het gaat om koopgedrag. Vertrouwen, veiligheid, communicatie en respect maken een belangrijk onderdeel uit van het koopgedrag en de relaties die senioren zakelijk (willen) aangaan.

Het keurmerk biedt naast een communicatieplatform ook een bijdrage aan het gevoel van vertrouwen en veiligheid bij senioren. 

Het keurmerk kent geen segmentatie; alle bedrijven en organisaties zijn van harte welkom om zich aan te melden als potentiële keurmerkhouder.

Voor uw organisatie voorziet het Keurmerk Senior-OK in een aantal belangrijke voordelen:

 Betrouwbare organisatie.

Door middel van het Keurmerk wordt uw organisatie gekenmerkt als betrouwbaar voor senioren. Dat is goed voor uw bedrijfsimago en onderscheidt u van uw concurrenten. U laat beter en duidelijker zien aan senioren dat er uitsluitend servicegerichte professionals bij u werken die hun vak verstaan, kwaliteit leveren, klantvriendelijk en sociaal zijn.

 Gecontroleerde rechtszekerheid.

Door middel van het Keurmerk biedt u senioren gecontroleerde rechtszekerheid. Uw organisatie is netjes ingeschreven en voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving.

 Kennis van senioren.

Keurmerkhouders laten door het dragen van het keurmerk zien dat zij specialist zijn op het gebied van senioren als klanten.U laat aan senioren zien hen als klant serieus te nemen. 

 Nieuwe klanten.

U krijgt toegang tot de steeds verder groeiende groep senioren via de stichting en haar uitbreidende partnernetwerk. Daarnaast zal het keurmerk ook niet-senioren aantrekken, immers wat goed is voor senioren, is goed voor iedereen!

 Terugkoppeling van senioren.

Door de terugkoppeling die u gaat krijgen van Senioren, krijgt u direct inzicht wat goed en niet goed gaat in uw organisatie, waaronder de kwaliteit van de geleverde dienst, de werking van processen, de communicatie met Senioren en de nazorg. Hierdoor kunt u eenvoudig de prestaties van uw organisatie effectief verbeteren. Aan keurmerkhouders worden, onder voorwaarden, tips, adviezen en hulp gegeven om hun processen en bedrijfsvoering aan te passen, zodat de organisatie beter kan presenteren en nog beter met de Senioren doelgroep kan omgaan.

 Vermelding in het keurmerkregister.

Uw organisatie wordt opgenomen in een keurmerkregister, zodat senioren kunnen checken welke organisaties wel en welke niet houder zijn van het Keurmerk. Dat helpt hen hun keuze ter vereenvoudigen en oneigenlijk gebruik van het Keurmerk te voorkomen.

  

Voor Gemeenten:

Het Keurmerk Senior-OK geeft gemeenten een instrument, waarmee zij invulling kunnen geven aan hun lokale beleid met betrekking tot diensten en ondersteuning aan senioren.

Met de wijziging van de wet WMO beschikken gemeenten over gelden voor de doelgroep senioren die aangewend dienen te worden voor diensten en ondersteunende zorg aan senioren. De uitvoering van dit beleid is momenteel nog niet bij alle gemeenten optimaal geregeld en het keurmerk kan hierin verder faciliteren middels het transparant maken van betrokken spelers en borgen van de kwaliteit van de aangeboden diensten.

   Een mooi gebaar voor onze senioren, een positieve toevoeging voor ons als bedrijf ! 

K. Stol, Noordermeer Mobiliteitsexperts, BergschenhoekAlle bedrijven en organisaties kunnen in aanmerking komen voor het Keurmerk als zij zich hiervoor aanmelden en na toetsing voldoen aan de eisen en richtlijnen zoals opgesteld door de Stichting. In principe kan ieder bedrijf dat diensten aanbiedt aan senioren in aanmerking komen voor het Keurmerk. Dit is onafhankelijk van de omvang en het aantal medewerkers van een bedrijf. De belangrijkste criteria en richtlijnen vallen onder de volgende categorieën:

 betrouwbaarheid,

 eenvoud en duidelijkheid van de aanbieding (prijsstelling en offerte),

 garantievoorwaarden en nazorg,

 kwaliteit van communicatie en

 privacy.


Omdat ouder worden voor velen al moeilijk genoeg is, voegt het keurmerk een waardevolle bijdrage aan ons bedrijf

G. Grooters, Drogisterij - Parfumerie Nouveau, Rotterdam


   Een mooi gebaar voor onze senioren, een positieve toevoeging voor ons als bedrijf ! 
K. Stol, Noordermeer Mobiliteitsexperts, Bergschenhoek

Heteurmerk is opgebouwd uit een zorgvuldig geselecteerd aantal criteria waar een organisatie aan moet voldoen alvorens het het Keurmerk Senior-OK kan voeren.

 

Deze criteria zijn ontstaan uit een aantal relevante begrippen, ook wel kernwaarden genoemd. Deze kernwaarden zijn gebaseerd op het generieke profiel van de doelgroep,  zonder onderscheid te maken naar specifieke behoeften of leeftijdscategorieën binnen de doelgroep senioren zelf.

De  kernwaarden zijn bepaald door een inventarisatie van de behoeften van de doelgroep senioren, marktonderzoek en enquêtes gehouden onder de doelgroep. Ook zijn door diverse gemeenten en instanties onderzoeken uitgevoerd onder senioren, die de kernwaarden onderschrijven en bevestigen, zoals die uiteindelijk zijn bepaald door het stichtingsbestuur en de Raad van Advies.


Deze kernwaarden staan hieronder weergegeven in een schematisch overzicht.

Vervolgens worden de kernwaarden verdeeld over organisatiekenmerken (de domeinen) en organisatieonderdelen (de subdomeinen).
De criteria zijn verdeeld over deze beide domeinen en vormen samen de toetsingsmethodiek.

Zie voor de toetsingscriteria de Auditkaarten (Klasse I en II), klik hieronder voor de download:

  

Kernwaarden en voorbeelden

   Veiligheid   Het gevoel van veiligheid, waarbij het gaat om zowel fysieke veiligheid als mentale veiligheid. 
  Een voorbeeld hiervan is het met een onbezorgd gevoel alleen thuis zijn.
   Betrouwbaarheid   Betrouwbaarheid kent vele aspecten en facetten. Een voorbeeld hiervan is het nakomen van  
  overeengekomen schriftelijke en mondelinge afspraken.
   Privacy   De opslag en het gebruik van persoonlijke gegevens.

Zekerheid / Professionaliteit

Zekerheid omvat alles wat te maken heeft met de verwachting dat een dienst op de juiste wijze wordt uitgevoerd en afspraken worden nagekomen. Ook bereikbaarheid en snelheid van handelen en communicatie spelen hier een rol.

Communicatie

Op welke wijze en met welke middelen wordt er gecommuniceerd en wat is de gemiddelde reactietijd. Dit kan variëren voor eenmalige en wederkerende diensten en is mede afhankelijk van de soort dienstverlening.

Service & Nazorg

Op welke wijze en in welke mate wordt de juiste nazorg verleend en worden garantiezaken en problemen snel en adequaat opgelost.

Eenvoud & duidelijkheid

De overeenkomst, aanbieding of het contract dient zo opgesteld te zijn, dat het volkomen duidelijk is wat senioren kunnen verwachten en dat ongewenste verrassingen zich niet zullen voordoen.

Eerlijkheid

De aangeboden dienst moet in overeenstemming zijn met algemene en vergelijkbare aanbiedingen in de markt. Het gaat hierbij om een juiste balans tussen de inhoud van de aangeboden dienst en de vergoeding(en) die hier tegenover staan.

Indien senioren niet tevreden zijn over de geleverde diensten van een keurmerkhouder dan zal deze altijd als eerste in contact met u treden, ten einde tot een voor de betreffende senior tevreden oplossing te komen. In het geval dat een Senior ontevreden blijft, laat de senior dit de stichting weten.Dit kan zij schriftelijk doen, via email of per post. Aan de hand van de door de senior verstuurde informatie zal de stichting de klacht in behandeling nemen en in overleg treden met de keurmerkhouder. 


De keurmerkhouder neemt vervolgens contact op met de senior en komt met een nieuwe oplossing, die voldoet aan de eisen en richtlijnen van het Keurmerk. 
  De groep senioren zal in de komende jaren alleen maar groeien. Het is goed dat er aandacht wordt besteed aan de wensen en behoeften van deze doelgroep in een steeds vluchtiger wordende maatschappij. Wij zijn trots het Keurmerk Senior-OK te mogen dragen! Het bevestigt dat onze persoonlijke aandacht voor de klant wordt gewaardeerd  


Ferda van Benthem, Partner en Letselschade advocaat Asselbergs & Klinkhamer advocaten, Etten-Leur


 

 

Indien u in aanmerking wilt komen om het Keurmerk Senior-OK te voeren dient u een aantal stappen te doorlopen, een aantal verschillende fasen in de aanvraagprocedure. U start met het indienen van de aanvraag via het officiële aanvraagformulier. Dit behelst voornamelijk het beantwoorden van vragen en het aanleveren van documentatie. Dit officiële aanvraagformulier van het Keurmerk Senior-OK kunt u op deze website downloaden of direct invullen.

 

 


Documenten

een compleet overzicht van documenten die van toepassing zijn voor de aanvraag, treft u hier aan:

(k
lik op de tekstlink om deze te openen)

 Algemene Voorwaarden
 Handboek Keurmerkhouders
 Toelichting Toetsingsmethodiek
 Auditkaart Klasse I
 Auditkaart Klasse II
 Auditkaart Klasse III
 Logo & Huisstijl Reglement

     
Formulieren
een compleet overzicht van formulieren die van toepassing zijn voor de aanvraag, treft u hier aan: 

(klik op de tekstlink om deze te openen)

 Tarievenkaart
 Gedragscode
 Aanvraagformulier
   
Brochures


een compleet overzicht van brochures ter informatie en achtergrond, treft u hier aan: 


(klik op de tekstlink om deze te openen)

 Brochure keurmerkhouders
 Brochure Senioren


Bij het aanvraagformulier zijn ook de algemene voorwaarden voor de aanvraag van het keurmerk toegevoegd. Deze dient u als akkoord en gelezen te markeren. U kunt vervolgens het ingevulde formulier digitaal ondertekenen en verzenden of uitgeprint en ondertekend (en gescand) retourneren aan:

per e-mail aan: info@keurmerksenioren.nl

of per post naar: Stichting Keurmerk Senioren Belangen, Postbus 1159, 1270 BD  Huizen.


Na ontvangst van het aanvraagformulier nemen wij schriftelijk contact met u op. Hierin bevestigen wij de goede ontvangst van het aanvraagformulier en informeren wij u over het vervolg van de procedure. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan nemen wij telefonisch contact met u op. Vervolgens sturen wij u de keurmerktoetsing documentatie.

De uiteindelijke toetsing zal geschieden door het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer. 

Meer informatie treft u aan in de brochure en het handboek Senior-OK die u beide hieronder kunt downloaden.

      

   
        

 


 Onze haal- en brengservice in de regio is een voorbeeld van de service die wij senioren bieden 

Michael, Garagebedrijf Carfluids, Berkel en Rodenrijs