Stichting Keurmerk Senioren Belangen


Stichting Keurmerk Senioren Belangen, welke is opgericht in 2016, beheert en vertegenwoordigt het keurmerk Senior-OK. 
Met de uitgifte van het keurmerk streeft de stichting ernaar de doelgroep senioren zo optimaal mogelijk te ondersteunen op het gebied van dienstverlening in en rondom hun leefomgeving.

Het doel van het Keurmerk Senior-OK is het beschermen van belangen van senioren als het gaat om diensten aangeboden door bedrijven en organisaties. Het zorgt ervoor dat bedrijven en organisaties hun diensten aanbieden volgens duidelijk gestelde richtlijnen en criteria, zodat senioren makkelijker zelfstandig kunnen wonen, zonder zorgen.

 

    Het Stichtingsbestuur

Het Stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

  Peter Branbergen, voorzitter

  Roland Rosmalen, penningmeester en secretaris

De taken van het stichtingsbestuur zijn voornamelijk het mogelijk maken van het werk en het vaststellen van beleid. Het stichtingsbestuur stelt zich terughoudend op bij het vaststellen van de criteria en de richtlijnen van het keurmerk. Dit laat zij zo veel mogelijk over aan het seniorenpanel. Aandachtspunten bij het uitvoeren van haar taken zijn de waarborging van de continuïteit van de organisatie, het financieel beheer, de huisvesting, HR-zaken en marketing.

Daarnaast houdt het bestuur zich bezig met het opstellen en vastleggen van inhoudelijk beleid en het beoordelen van de uitvoering ervan.


  

Bestuursvoorzitter

 

Peter Branbergen, 48 jaar, geboren in Wenen. Na zijn studie Bedrijfskunde in Groningen afgerond te hebben, zowel nationaal als internationaal ervaring opgedaan op het gebied van strategie, commercie, marketing en heeft diverse managementfuncties vervuld. Daarnaast heeft hij zelf ook diverse bedrijven gestart en geparticipeerd in meerdere ondernemersinitiatieven.

over het keurmerk:

"Na het overlijden van mijn ouders en de ervaringen die zij, en deels ikzelf, hebben meegemaakt, heb ik mij verwonderd over de begeleiding en hulp die ouderen ondervinden bij het zelfstandig voortzetten van hun leven. Met name het gebrek aan aandacht, veiligheid en het welzijn (kwaliteit van leven) en hoe bedrijven en overheid hierop vaak gebrekkig inspelen. Zonder de hulp en aandacht van de naaste omgeving zoals kinderen, wordt het steeds moeilijker om alles zelf te moeten regelen. Het gevoel van maatschappelijke en menselijke betrokkenheid heeft mij ertoe aan gezet om hierin verandering te brengen door zelf een actieve rol te vervullen in de Stichting." 

Penningmeester, Secretaris

Roland Rosmalen is geboren in Arnhem en woont op dit moment met zijn gezin in de Zaanstreek. Begonnen op de Haarlem Business School en afgestuurd bachelor Small Business, heeft Roland daarna de nodige (internationale) werkervaring opgedaan bij onder meer Makro Cash & Carry Nederland en Ahold/Etos.

In 2005 trekt het zelfstandig ondernemerschap Roland zo erg, dat hij met een compagnon een eigen importbedrijf opricht in sport en vrijetijdsartikelen. Na een aandelenverkoop in 2009 accepteert hij bij Verenigde Assurantiebedrijven Nederland een hoger managementfunctie. 

In het voorjaar van 2016 wordt Roland gevraagd door Peter Branbergen om, als vrijwilliger, het stichtingsbestuur te komen versterken. 

Roland over het keurmerk:

"In de gelukkige omstandigheid nog een moeder en schoonouders te hebben, valt het mij steeds meer op dat zij en senioren om hen heen, naar mate zij ouder worden en nog zelfstandig wonen, het steeds moeilijker vinden om betrouwbare en goede bedrijven te vinden om diensten en producten af te nemen. Steeds vaker zie ik bedrijven die niet of slecht weten te anticiperen op senioren. Dit uit zich onder andere in ondoorzichtige offertes, klungelige contacten, het niet nakomen van afspraken, onfatsoenlijk personeel en regelmatig onduidelijke regels en kleine lettertjes. Het keurmerk gaat daar voor eens en voor altijd korte mette mee maken! Bedrijven waar senioren ontevreden over zijn, worden buitenspel gezet en de goede bedrijven worden duidelijk herkenbaar. Zo moet het zelfstandig wonen op oudere leeftijd een stuk makkelijker voor hen worden."

 

    De Raad van Advies

Het is voor het keurmerk van groot belang dat de belangen van haar doelgroep, de Senioren, optimaal beschermd worden. Daartoe heeft het stichtingsbestuur een Raad van Advies (RvA) ingesteld. 

De RvA is het adviesorgaan van de stichting en bestaat uit ervaren en betrokken buitenstaanders, die het bestuur van de stichting ondersteunen bij het nemen van strategische beslissingen. De RvA brengt kennis, expertise en een netwerk in en helpt met het sturen op en beoordelen van financiële cijfers. Beslissingsbevoegd hierbij blijft het Stichtingsbestuur.

Daarnaast helpt de RvA om de belangen van alle betrokkenen te waarborgen en in balans te houden. De RvA vormt een waarborg voor risicobeheersing, continuïteit en ontwikkeling van het Keurmerk Senior-OK.

De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden;

Mr. D. Keur, Rechter.

 

Primair expertisegebied: 

Rechtspraak en wetgeving.


Dhr. H. de Gram, Directeur PS Plus BV.

Primair expertisegebied:
optimaliseren en herstructureren van processen en organisaties, realiseren van kosten efficiëntie.

Bio:

Hans de Gram is 65 jaar, geboren in Waardenbrug en woont al jaren tevreden in Dordrecht. Hans heeft Bedrijfskunde gestudeerd en werkervaring bij o.a. IBM en gelijksoortige bedrijven opgedaan. In 1993 is Hans gestart met zijn eigen bedrijf en heeft het uitgebouwd naar meerdere bedrijven van consultants, projectleiders en testmanagers. Sinds 2014 als “gepensioneerde” gestart en met zeer veel plezier startende jonge enthousiaste ondernemers als vrijwilliger aan het begeleiden. In de herfst van 2016 wordt Hans door Peter en Roland gevraagd, om de Raad van Advies te komen versterken. 

Hans over het Keurmerk:

"Het valt mij recentelijk steeds meer op dat de senioren om mij heen, het steeds moeilijker vinden om betrouwbare en goede bedrijven te vinden om diensten en producten af te nemen. Het keurmerk Senior-OK gaat daar proberen een einde aan te  maken! Bedrijven die voldoende kwaliteit, kennis en kunde hebben,  worden na certificering duidelijk, herkenbaar en zichtbaar voor Senioren. Zo kan  het zelfstandig wonen en het afnemen van diensten op oudere leeftijd een stuk eenvoudiger makkelijker worden. Het gevoel van betrokkenheid heeft ook mij ertoe aangespoord om hierin te proberen verandering aan te brengen door zelf een actieve rol te gaan vervullen in de Raad van Advies."

 


Mw. H. Mulder, Marketing Manager Veenman B.V. (a Xerox Company). 

Primair expertisegebied:
Marketing Communicatie, leadgeneratie, B2C en B2B, business development en innovaties.

Bio:

Hanneke Mulder, 46 jaar, opgegroeid in Bathmen, vlakbij Deventer. Na haar Atheneum een jaar high school gedaan in New York State en daarna economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Woont in Rotterdam en is in haar privé tijd fervent zeiler. Groot geworden in de FMCG branche, vele verschillende marketingbanen gehad bij Nutricia, Friesland Campina en Philips. Focus laatste jaren lag op bedrijven transformeren, vanuit een strategische marketingrol. In 2014 overstap gemaakt naar de IT branche, vanuit de interesse rondom 1 van de grootste trends - digitale transformatie – en alles wat daar bij komt kijken. Op dit moment werkzaam bij Veenman als marketing manager. Sinds najaar 2016 versterkt zij de Raad van Advies.

Hanneke over het Keurmerk:

“Mijn ouders zijn op leeftijd, maar nog wel samen. Dat maakt dat je zaken kan overleggen en afwegen. Vele kunnen dit niet en die groep (alleenstaande) ouderen wordt alleen maar groter de aankomende jaren. Juiste keuzes maken met welke diensten of bedrijven je het beste kan werken is dan niet altijd makkelijk. Een onafhankelijk keurmerk die je hierbij kan helpen is een uitkomst! Ik vind het boeiend om hier verder over mee te denken; het geeft energie en ik wil graag zelf wat energie teruggeven!”


 

Het Keurmerkinstituut is een onafhankelijke organisatie, gericht op verbetering van de kwaliteit en veiligheid van producten en diensten. Hiertoe onderzoekt en beoordeelt het instituut producten, diensten en organisaties, en verzorgt het opleidingen om zijn kennis te verspreiden.

De producten van het Keurmerkinstituut zijn certificaten, verklaringen, onderzoeks- en inspectierapporten, en cursussen en trainingen. Ook geeft het instituut ondersteuning bij het opzetten van kwaliteitsregelingen (keurmerk, erkenningsregeling e.d.).

Het Keurmerkinstituut werkt samen met het stichtingsbestuur als het gaat om het uitvoeren van periodieke audits bij Keurmerkhouders, alsmede als het gaat om de beoordeling van kandidaat keurmerkhouders op het voldoen aan de gestelde eisen en richtlijnen voor het keurmerk.

             

Bezoekadres:

Groeneweg 2E,  Zoetermeer

Postadres:

Postbus 45, 2700 AA  Zoetermeer

Telefoon 079 363 70 00

www.keurmerk.nl | post@keurmerk.nl | KvK 27172878

 

                                                                                                                                                                                     

Vacatures

De stichting heeft diverse vacatures en functies, ook voor vrijwilligers !

Klik op de button voor een volledig overzicht: